כתר זמני מחיר

כתר זמני מחיר של טיפול חד פעמי נמוך מכתר קבוע כתר זמני מחיר בדרך כלל לפי זוגו של הכתר כתר בשיניים קדמיות מחיר טיפולי שיניים

כתר בשיניים קדמיות

שיקום פה ולסת

Call Now Button